Biuletyn Informacji Publicznej
Tu jesteś: Komunikaty

Komunikaty

 

 

Skargi i wnioski

1. Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w godzinach od 16.00 do 16.30, po uprzednim ustaleniu terminu. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 15.15 do 15.30, po uprzednim ustaleniu terminu.
2. Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Referatów  przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach urzędowania.
3. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny i Inwestycji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

Dom Pomocy Społecznej w Śremie prowadzi prace nad dostosowaniem serwisów do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektor Ochrony Danych

Dom Pomocy Społecznej w Śremie, stosownie do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Bielejewska (poczta elektroniczna: aleksandra.bielejewska@gmail.com).