Biuletyn Informacji Publicznej
Tu jesteś: Zabytek

Zabytek

Dom Pomocy Społecznej w Śremie zlokalizowany jest w nieruchomościach wpisanych do Rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego (nr rej.: 55/Wlkp/A z 14.05.2001 oraz 56/Wlkp/A z 14.05.2001).

W roku 2014 Gmina Śrem przekazała dotację w wysokości 1.328,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny zawilgocenia i określenia właściwej metody osuszenia budynku Domu Pomocy Społecznej.