Tutaj nie można się nudzić,
nie ma też czasu na smutek i samotność.

DPS w Śremie

Witamy w Domu Pomocy Społecznej w Śremie

Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych.

Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom posiada pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. W każdy dzień tygodnia do dyspozycji mieszkańców są dwie świetlice: na parterze i piętrze – do oglądania telewizji (cyfrowej), czytania, korzystania z komputerów ze stałym łączem internetowym, gier i przyjmowania gości. Od poniedziałku do piątku odbywają się tam zajęcia prowadzone przez terapeutów i opiekunów pod nazwą „Świetlicowe inspiracje”. Na zajęciach tych wykorzystywane są elementy różnych form terapii, np.: muzykoterapii, dramoterapii, biblioterapii, holikuroterapii, arteterapii, choreoterapii itp. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla każdego podopiecznego.

Codziennie mieszkańcy mają dostęp do sali gimnastycznej, na której ćwiczą pod opieką terapeuty ds. aktywizacji ruchowej, na świetlicy biorą udział w gimnastyce grupowej. W każdej chwili mogą udać się do Kaplicy, gdzie modlitwy i Msze Św. odprawia nasz Ksiądz Kapelan. Od nowego roku można korzystać również z sali przeznaczonej do muzyko i światłoterapii. Dom posiada gabinet medycznej pomocy doraźnej, jadalnię, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnię oraz pokój gościnny. Dla umilenia czasu wolnego codziennie rano przez głośniki w pokojach rozbrzmiewa audycja z radiowęzła. W naszym Domu działa także grupa teatralna „Zwierciadło”. Istotne jest również to, że przez nasz Dom stale przewija się spora grupa zawsze miłych i uśmiechniętych młodych ludzi, czyli wolontariuszy. Placówka ma na wyposażeniu samochód osobowy do przewozu podopiecznych.

Jak widać tutaj nie można się nudzić, nie ma też czasu na smutek i samotność…

Pobyt czasowy

W naszym Domu możliwy jest także pobyt czasowy, w sytuacji, gdy rodzina i najbliżsi nie są w stanie okresowo zapewnić opieki seniorowi (wyjazd, urlop, itd.) – konieczna jest również decyzja administracyjna o skierowaniu do DPS.

Jak zostać mieszkańcem DPS

Osobie wymagającej całodobowej opieki, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Komunikaty
Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych.

ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. (61) 28 30 369
fax (61) 28 30 385
e-mail: dps@dps-srem.pl

Telefon dyżurny
w dni powszednie od 15.00 do 7.00
oraz w soboty i niedziele:
+48 600 88 56 99