DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Moduł IV

DOFINANSOWANIE 99 920 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 99 920 

POWIAT ŚREMSKI / DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Śremie realizuje dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, uruchomione w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2.

Pomoc finansowa o wartości 40 000,00 zł została przyznana Domowi Pomocy Społecznej w Śremie na podstawie umowy nr POS/000030/15/D z dnia 8 lipca 2021 r.

Zakres rzeczowy dodatkowego wsparcia obejmuje zorganizowanie w okresie od 8 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. pomieszczenia na pobyt tymczasowy (pokój z łazienką). Przeprowadzone prace stanowić będą remont mający na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego wyeksploatowanych pomieszczeń.

Celem otrzymanego wsparcia jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Śremie są okresowo izolowani w związku z oczekiwaniem na wynik badania w kierunku COVID-19 lub w związku z kwarantanną wynikającą z choroby zakaźnej.