Koszt utrzymania mieszkańca

Koszt utrzymania Mieszkańca w naszym Domu od marca 2022 r. wynosi 4.518,20 zł miesięcznie.

Opłata, którą wnosi Mieszkaniec za pobyt w naszej placówce wynosi jednak nie więcej niż 70 % jego dochodu (np. dochód netto Mieszkańca to 800,00 zł – odpłatność Mieszkańca to 560,00 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych.

ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. (61) 28 30 369
fax (61) 28 30 385
e-mail: dps@dps-srem.pl

Telefon dyżurny
w dni powszednie od 15.00 do 7.00
oraz w soboty i niedziele:
+48 600 88 56 99