Pobyt czasowy

W naszym Domu możliwy jest także pobyt czasowy, w sytuacji, gdy rodzina i najbliżsi nie są w stanie okresowo zapewnić opieki seniorowi (wyjazd, urlop, itd.) – konieczna jest również decyzja administracyjna o skierowaniu do DPS.

Podczas takiego pobytu seniorom oferujemy:

  • całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu (opiekunek i pielęgniarek),
  • opiekę lekarza rodzinnego,
  • wyżywienie uwzględniające indywidualne diety,
  • zajęcia ruchowe, terapeutyczne i kulturalno-oświatowe,
  • wizyty duszpasterskie.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami:

kierownik Zespołu terapeutyczno – opiekuńczego
Aneta Piasecka

pracownik socjalny
Grażyna Chatys
tel. 61 28 303 69 w. 120

Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych.

ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. (61) 28 30 369
fax (61) 28 30 385
e-mail: dps@dps-srem.pl

Telefon dyżurny
w dni powszednie od 15.00 do 7.00
oraz w soboty i niedziele:
+48 600 88 56 99