Zabytek

Dom Pomocy Społecznej w Śremie zlokalizowany jest w nieruchomościach wpisanych do Rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego (nr rej.: 55/Wlkp/A z 14.05.2001 oraz 56/Wlkp/A z 14.05.2001).

W roku 2014 Gmina Śrem przekazała dotację w wysokości 1.328,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny zawilgocenia i określenia właściwej metody osuszenia budynku Domu Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych.

ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. (61) 28 30 369
fax (61) 28 30 385
e-mail: dps@dps-srem.pl

Telefon dyżurny
w dni powszednie od 15.00 do 7.00
oraz w soboty i niedziele:
+48 600 88 56 99